Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest ŁADOŃ TRADE Rafał Ładoń, al. Legionów 72, 05-120 Legionowo, NIP: 534-111-40-78 („Administrator”):

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytania oraz przedstawienia ofert handlowych  na podstawie zgody.
2. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Administratora.
3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
          – żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
          – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
          – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
5. Podanie danych jest wymogiem dobrowolnym, jednakże niezbędne do kontaktu z Państwem i przesyłania ofert handlowych.
6. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę:
– masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do ŁADOŃ TRADE Rafał Ładoń, al. Legionów 72, 05-120 Legionowo, NIP: 534-111-40-78
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail, przez ŁADOŃ TRADE Rafał Ładoń, al. Legionów 72, 05-120 Legionowo, NIP: 534-111-40-78
w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytania oraz przedstawienia ofert handlowych .

Formularz konkatkowy
CAPTCHA